Contributor archive

Articles written by

Furrows in the agrarian field. Leaving deep traces

Britt Liljewall et al. (eds.) Agrarhistoria på många sätt 28 studier om människan och jorden, Festskrift till Janken Myrdal på hans 60-årsdag [Diverse approaches to the history of agriculture: 28 studies of humanity and the earth: Essays in honor of Janken Myrdal on his 60th birthday] Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry 2009, 552 pages + Jouko Nikula (ed.) Maaseutuaiheita — Rural Motifs, Essays in Honor of Professor Leo Granberg, Helsinki, Aleksanteri Series 5:2009, 237 pages

+ Anders Björnsson, Skuggor av ett förflutet Bondeförbundet och trettiotalet, En idéhistorisk essä [Shadows of the past: The Swedish Farmers’ League and the nineteen-thirties: An essay in intellectual history] Lund: Sekel 2009, 213 pages

+ Ann-Katrin Hatje, Svensk välfärd, genus och social rationalism under 1900-talet, [Swedish welfare, gender, and social rationalism in the 20th century] Department of Historical, Philosophical and Religious Studies, Umeå University 2009. 227 pages

By Ann-Catrin Östman September 22, 2010